Close
Products (355)

2012

2012 image
In stock

Château Figeac 2012

1er grand cru classé "B" 
Parker
93 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Nabuchodonosor (15l) |
In stock
Parker
100 / 100
J. Robinson
18,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Jeroboam (3l) |
In stock
Parker
96 / 100
J. Robinson
17 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock

Château d'Issan 2012

3e cru classe 
Parker
95 / 100
J. Robinson
16.5+ / 20

 Incl. VAT & DP1 Nabuchodonosor (15l) |
In stock
Parker
95 / 100
J. Robinson
18 / 20

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
90+ / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
Parker
96 / 100
J. Robinson
18+ / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
Parker
90 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
92+ / 100
J. Robinson
16.5+ / 20

 Incl. VAT & DP1 Jeroboam (5l) |
In stock
Parker
92 / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
92+ / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
91 / 100
J. Robinson
17 / 20

 Incl. VAT & DPA case of 6 Bottles (75cl) |
In stock
Parker
91 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Jeroboam (5l) |
In stock
Parker
90 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |

 Incl. VAT & DP1 Bottle in presentation case (75 cl) |
In stock
Parker
95 / 100
J. Robinson
16.5+ / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
Parker
89 / 100
J. Robinson
16- / 20

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
88 / 100
J. Robinson
16 / 20

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
99 / 100
J. Robinson
19 / 20

 Incl. VAT & DP1 Bottle in presentation case (75 cl) |
In stock
Parker
90 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Jeroboam (5l) |
In stock
Parker
93 / 100
J. Robinson
16 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
J. Robinson
15,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Imperiale (6l) |
In stock
Parker
90-92 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Bottle (75cl) |
In stock

 Incl. VAT & DPA case of 3 Bottles (75cl) |
In stock
In stock
Parker
93 / 100
J. Robinson
16 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
Parker
94+ / 100
J. Robinson
18,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Bottle (75cl) |
In stock
Parker
88 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
Parker
89+ / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
J. Robinson
16.5+ / 20

 Incl. VAT & DPA case of 3 Magnums (1,5l) |
In stock
Parker
88-90 / 100

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock

Château Cheval Blanc 2012

1er grand cru classé "A" 
Parker
95+ / 100
J. Robinson
17.5- / 20

 Incl. VAT & DPA case of 6 Bottles (75cl) |
In stock
Parker
89 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock
Parker
91 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 Incl. VAT & DP1 Double-Magnum (3l) |
In stock

 Incl. VAT & DPA case of 6 Bottles (75cl) |
In stock
Parker
91 / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 Incl. VAT & DPA case of 6 Magnums (1,5l) |
In stock
Parker
95 / 100
J. Robinson
17 / 20

 Incl. VAT & DPA case of 3 Magnums (1,5l) |
In stock
In stock

 Incl. VAT & DPA case of 3 Magnums (1,5l) |
In stock
Parker
94 / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 Incl. VAT & DPA case of 3 Magnums (1,5l) |
In stock
In stock

 Incl. VAT & DPA case of 6 Bottles (75cl) |
In stock
Parker
96+ / 100
J. Robinson
18 / 20

 Incl. VAT & DPA case of 6 Bottles (75cl) |
Filters

Price

From
to